Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt
Haarlem-noord
Laatste artikelen / nieuws

Secretariaat Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt

Raafstraat 33
2025 ZE Haarlem
Telefoonnummer: 023-5271523
Wat doet de Wijkraad?

Kort gezegd, zet de wijkraad zich in om de belangen te behartigen van alle mensen die gebruik maken van de wijk. De wijkraad vertegenwoordigt de wijk in de verschillende overleggen met de Gemeente Haarlem. Namens de wijk neemt de wijkraad deel aan wijkgerichte projecten, zoals de venieuwing van wegen en de aanleg van nieuwe voorzieningen. Ook kan de wijkraad op verzoek van de gemeente of bewoners bemiddelen. De gemeente Haarlem peilt de meningen van de wijkraden wanneer het gaat om nieuw op te zetten beleid. Het is dus onze opdracht als wijkraad om zoveel mogelijk de meningen te peilen van de bewoners.

 

  • De wijkraad vergadert in principe iedere eerste woensdag van de maand. Meer informatie over de vergaderingen is te vinden onder 'Vergaderingen'
  •  Onder 'onderwerpen' zijn de zaken te vinden waar de wijkraad op dit moment mee bezig is.
  •  We geven driemaal per jaar een nieuwsbrief uit.Daarin staat waar de wijkraad zich mee bezig houdt. U kunt zelf copij sturen naar: nieuwsbrief@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl. De reeds uitgegeven nieuwsbrieven zijn ook te vinden onder 'nieuwsbrieven'.

 

Samenstelling huidige wijkraad

  •  Bram Verrips (Voorzitter)
  • Rina Stroo (Secretaris)
  • Bert Jan Rip (Penningmeester)
  • Cees Verhoeven (Notulist)
  • Erwin van Eeden
  • Martin van de Pavert
  • Willie Kemper

 

 Website en nieuwsbrief door Erwin van Eeden en Rina Stroo

Komt u de wijkraad versterken?
De wijkraad is altijd op zoek naar enthousiaste bewoners voor versterking van het team. Bent u geïnteresseerd in wat het werk van een wijkraadslid allemaal inhoudt, stuur dan een email naar: info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl