Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt
Haarlem-noord
Wat doet de wijkraad?

Kort gezegd, zet de wijkraad zich in om de belangen te behartigen van alle mensen die gebruik maken van de wijk. De wijkraad vertegenwoordigt de wijk in de verschillende overleggen met de Gemeente Haarlem. Namens de wijk neemt de wijkraad deel aan wijkgerichte projecten, zoals de venieuwing van wegen en de aanleg van nieuwe voorzieningen. Ook kan de wijkraad op verzoek van de gemeente of bewoners bemiddelen. De gemeente Haarlem peilt de meningen van de wijkraden wanneer het gaat om nieuw op te zetten beleid. Het is dus onze opdracht als wijkraad om zoveel mogelijk de meningen te peilen van de bewoners.

 

 • De wijkraad vergadert in principe iedere tweede dinsdag van de maand. Meer informatie over de vergaderingen is te vinden onder 'Vergaderingen'
 • Onder 'onderwerpen' zijn de zaken te vinden waar de wijkraad op dit moment mee bezig is.
 • We geven driemaal per jaar een nieuwsbrief uit.Daarin staat waar de wijkraad zich mee bezig houdt. U kunt zelf copij sturen naar: nieuwsbrief@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl. De reeds uitgegeven nieuwsbrieven zijn ook te vinden onder 'nieuwsbrieven'.

 

De eerst volgende vergaderingen zijn:

 • dinsdag 11 juli 2017
 
 


Facebook

 

Samenstelling huidige wijkraad

 • Bert-Jan Rip (Voorzitter)
 • Rina Stroo (Secretaris)
 • Manuel Wassink (Penningmeester)
 • Kees Verhoeven (Notulist)
 • Martin van de Pavert
 • Willie Kemper
 • Pauline Landwehr Johann

 

Website en nieuwsbrief door Daniël Koomen en Rina Stroo

Komt u de wijkraad versterken?
De wijkraad is altijd op zoek naar enthousiaste bewoners voor versterking van het team. Bent u geïnteresseerd in wat het werk van een wijkraadslid allemaal inhoudt, stuur dan een email naar: info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl